Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  25,133  25,163  25,473
  EUR  26,307  26,573  27,749
  GBP  30,708  31,018  32,013
  HKD  3,165  3,197  3,300
  JPY  160  162  169
  CHF  27,431  27,708  28,597
  AUD  15,781  15,940  16,452
  CAD  17,962  18,143  18,725
  SGD  18,152  18,336  18,924
  THB  609  677  703